Page 6 - SPF753 Business Owners Financial Solutions Brochure
P. 6

Die eerste stap om die beste oplossings te vind, is om die
                                  potensiële risikogebiede te identifiseer. Die volgende stap
                                  is om hierdie risiko’s te kwantifiseer en dan ’n oplossing
                                  te formuleer. Sanlam gebruik die volgende hulpmiddels
                                  gedurende die ontledingsfase.

                                  Boedelbeplanning is ’n ontledingsproses waarvolgens
     Hoe om die                        seker gemaak word dat jy ’n uitvoerbare testament het.

                                  Die Sanlam Finansiële Fiksheidsanalise help
     antwoorde                         om finansiële beplanningsbehoeftes in jou besigheid
                                  te identifiseer.

     te vind                          Die 1-2-3 van Besigheid identifiseer en kwantifiseer
                                  die sewe belangrikste finansiële beplanningsrisiko’s in
                                  jou besigheid.

                                  Die Sanlam Besigheidfiksheidsanalise stel jou
                                  in staat om jou finansiële beplanningbehoeftes teen die
                                  agtergrond van jou totale besigheid te beoordeel.
    5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11